pesistezky.cz
pesistezky.cz
pesistezky.cz
pesistezky.cz
pesistezky.cz

Vítejte na stránkách projektu Kroky ke zdraví, inspiraci k Nordic walking procházkám po zajímavých a krásných místech naší metropole. Jsou zde popsány trasy, které vedou různými částmi Prahy a vždy začínají i končí na zastávkách MHD.

Projekt Kroky ke zdraví, podpořený z titulu Praha Evropské hlavní město sportu, realizuje VŠTJ Medicina Praha. Cílem je zmapovat a unikátně popsat 70 tras pro Nordic walking (NW) procházky na území hl. m. Prahy včetně zhodnocení energetické náročnosti a zdravotního dopadu. VŠTJ Medicina Praha v rámci projektu pořádá tréninky Nordic walking se zkušeným instruktorem. Po přihlášení na trénink je možné zapůjčit si NW hole.

VŠTJ Medicina Praha se věnuje pohybovým aktivitám pro různé skupiny klientů: zdravé, bývalé sportovce, seniory, pacienty s cukrovkou, vysokým krevním tlakem apod. Spolupracuje se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN Praha. Organizuje pohybové aktivity a rekondiční pobyty v celé ČR, převážně v Praze. Více informací – www.vstj.cz.

Share This